צוות היחידה

יועצות ביחידה לקידום סטודנטים – שנה"ל תשע"ט

טבלה המספקת מידע על צוות היחידה לקידום סטודנטים.
שם היועצתפקולטותימים ושעות קבלה
לייעוץ בתאום מראש עם המזכירה
תורנות למתן
שיעורי עזר בלבד
דוא"ל
דליה פלדמנהלת היחידה
לפי תאום אישי עם המזכירה-----pdalia@technion.ac.il
אורה גלבמןהנדסה אזרחית וסביבתית,
הנדסת אוירונוטיקה וחלל
ימים א', ב', ג', ה'
9:00-14:30
ימים א', ב', ג', ה'
13:30-14:30
gora@technion.ac.il
אורלי סלעיהנדסת חשמל, ארכיטקטורה ובינוי עריםימים א', ג', ד', ה'
9:00-15:00
ימים א', ג', ד', ה'
12:30-13:30
sorly@technion.ac.il
גלית אייזיקהנדסת תעשייה וניהול,
חינוך למדע וטכנולוגיה,
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
יום ב' 9:00-17:00
ימים ד', ה' 9:00-16:00
ימים ב', ה'
13:30-14:30
יום ד' 15:00-16:00
galita@technion.ac.il
עדי חביביהנדסה ביו-רפואית,
הנדסת חומרים
ימים א' - ה' 9:00-14:30ימים א' - ה' 13:30-14:30adih@technion.ac.il
יעל כספיןהנדסת מכונות, פיסיקה, מתמטיקהימים א', ג', ד', ה' 8:30-15:30
יום ב' 12:00-15:30


ימים א' - ה'
13:00-14:00
caspin@technion.ac.il
חגית פישנהדלרמדעי המחשב,
רפואה
ימים א', ד' 8:00-13:00
יום ג' 9:00-13:00
יום ה' 8:00-12:00

ימים א', ג', ד' 12:00-13:00
יום ה' 11:30-12:00


fhagit@technion.ac.il
הוזאם הרדלביולוגיה, כימיה, הנדסה כימית
ימים ב', ג', ד' 8:00-15:00
יום ה' 8:00-14:00


ימים ב', ג', ד', ה'
13:00-14:00

HozamH@Technion.ac.il
רוזי אנגל
יועצת לקויות למידה
אזרחית, מדמ"ח, פיסיקה,
חומרים, ביו-רפואה, חינוך למדע וטכנולוגיה, אוירונוטיקה וחלל, ארכיטקטורה, מוסמכים
ימים א', ג' 8:30-14:30
יום ה' 8:30-13:30
-----rosie@technion.ac.il
גיל ברקוביץ
יועץ לקויות למידה
חשמל, מכונות, כימיה, מזון, תעו"נ, מתמטיקה, הנ' כימית, ביולוגיה, רפואהימים א', ה' 8:00-16:00
יום ג' 8:00-11:00
-----gilbr@technion.ac.il
סיגל בלוםיועצת לטיפול בסטודנטים המתמודדים עם מוגבלותימים ב', ג',
8:00-15:00
יום ה' 8:00-13:00
-----
sigal.blum@technion.ac.il