קבלת שיעורי עזר מחונך

ביחידה מועסקים חונכים אקדמיים, שהם סטודנטים המצטיינים בלימודיהם הנותנים שיעורי עזר פרטניים.

שיעורי העזר נועדו בעיקר לסטודנטים חדשים, לסטודנטים שנעדרים לפרקי זמן ממושכים מהלימודים עקב מילואים או מחלה, או לאלו המתקשים בהבנת החומר במקצוע מסוים.

שיעורים אלה מכוונים להבהרת בעיות או אי-הבנות במהלך הלמידה, להקניית הרגלי-למידה נכונים ולהשלמת חומר חסר.

סטודנטים המבקשים להסתייע במערך שיעורי העזר, מוזמנים לתאם פגישה עם היועץ/ת במזכירות היחידה בלבד לפי הנהלים המקובלים ביחידה הרשומים בלשונית צור קשר.

בפגישה, מוענקת לסטודנט הקצבה של מס' שעות. הקצבת-השעות שניתנת לשיעורי העזר היא עבור אותו סמסטר בו פונה הסטודנט/ית ליועץ/ת. לא ניתן להעביר הקצבה מסמסטר אחד לשני.

שיעורי העזר הם בתשלום וכל סטודנט הפונה ליועץ/ת חייב לוודא האם הוא זכאי להנחה.

התשלום עבור שיעורי העזר נגבה מחשבון הסטודנט בסוף כל סמסטר (לאחר המועד השני של הבחינות).