שיפור יכולות למידה

צוות המרכז נותן ייעוץ פרטני בנושאים הקשורים להקניית שיטות למידה יעילות.

מטרת הייעוץ היא לאתר הרגלים המקשים ומשבשים את תהליך הלמידה ולמצוא כלים וטכניקות שניתן ליישמם על מנת לשפר את כישורי הלמידה.

הייעוץ ניתן בנושאים הבאים:

 • פיתוח הרגלי למידה נכונים המתאימים לאישיות הלומד ולתוכנית הלימודים בפקולטה
 • התמודדות עם עומס לימודים
 • התמודדות עם קצב הלימודים
 • ויסות בין למידה עצמאית ולמידה משותפת
 • סדרי עדיפויות וניהול זמן - תכנון זמן והצבת מטרות למידה ריאליות בהתאם לקצב התקדמות הסמסטר ולמטלות
 • הכנה לבחני אמצע ולמבחני סוף סמסטר
 • התמודדות עם בעיית ריכוז בלימודים
 • התמודדות עם מבחנים - הכנה לקראת בחינות, התנהגות בזמן ואחרי הבחינה
 • התמודדות עם דחיינות
 • התמודדות עם אובדן ביטחון עצמי
 • התמודדות עם הפעלה רגשית

מומלץ לקרוא את החוברת החוברת "ללמוד אחרת" (PDF), בה רוכזו מירב "הטיפים" ללמידה יעילה בטכניון.