סטודנטים חדשים

תהליך ההסתגלות לטכניון מלווה בשינוי מהיר באורח החיים ובמיומנויות הלמידה.

לעיתים, התחושות האופייניות לסמסטר הראשון הן :

  • תחושות חוסר הבנה וחוסר התמצאות.
  • תחושת בלבול וחוסר ריכוז.
  • תחושת חוסר התאמה בין החומר הנלמד לבין המקצוע אותו בחרתם.
  • תחושת חוסר ביטחון במצב של אי ודאות.

אלו תחושות האופייניות למצבי שינוי ומעבר וניתן להתמודד אתן.

הסיוע שניתן לסטודנטים החדשים במסגרת המרכז כולל:

יחות פרטניות עם יועצת בנושאים הבאים (רשימת יועצות לפי פקולטות נמצאת בלשונית – צוות המרכז  :

  • איתור הקושי הלימודי והרגשי.
  • ייעוץ בנושא אסטרטגיות למידה: תכנון זמן, קביעת קצב הלימודים, תהליכי עיבוד החומר, קשב וריכוז והכנה למבחנים.
  • פיתוח גמישות בהסתגלות למצבים חדשים, במיוחד כמענה לתופעה הנקראת: "הלם הכניסה לטכניון".
  • תפקוד במצבי לחץ.
  • מתן שיעורי עזר פרטניים במקצועות היסוד לצורך תגבור והבנת החומר הלימודי לעומק.

עצתנו היא לקרוא את חוברת ללמוד אחרת בגרסת מסמך PDF, בה רוכזו מירב "הטיפים" ללמידה יעילה בטכניון.