סטודנטים המשרתים במילואים

ביחידה לקדום סטודנטים, ניתן לקבל סיוע בנושאים הבאים:

  • ייעוץ בתכנון מחודש של עומס הלימודים ושל סדרי העדיפויות.
  • ייעוץ בנושא התמודדות עם הדרישות הלימודיות בהתאם לעיתוי ולמשך שרות המילואים.
  • סיוע בהשלמת פערי לימוד באמצעות קבלת שיעורי עזר פרטניים הניתנים על ידי סטודנטים מצטיינים, ללא תשלום. כאשר לא נמצא חונך במקצוע מסוים, היחידה תממן שעורי עזר פרטניים שיינתנו על ידי מתרגלים.

מידע על כל היקף הסיוע הניתן למשרתי מילואים, ניתן למצוא באתר ליחידה לסיוע/מילואים.