סטודנטים המשרתים במילואים

מרכז הייעוץ והתמיכה בסטודנטים מציע סיוע בנושאים הבאים:

  • ייעוץ בתכנון מחודש של עומס הלימודים ושל סדרי העדיפויות.
  • הרשאות ללמידה במרכז הלמידה המיועד לאנשי מילואים פעילים.
  • ייעוץ בנושא התמודדות עם הדרישות הלימודיות בהתאם לעיתוי ולמשך שרות המילואים.
  • סיוע בהשלמת פערי לימוד באמצעות קבלת שיעורי עזר פרטניים הניתנים על ידי סטודנטים מצטיינים, ללא תשלום. כאשר לא נמצא חונך במקצוע מסוים, היחידה תממן שעורי עזר פרטניים שיינתנו על ידי מתרגלים.

מידע על כל היקף הסיוע הניתן למשרתי מילואים, ניתן למצוא באתר לימודי הסמכה/מילואים.