סטודנטים ב-"מצב אקדמי לא תקין"- מניעת נשירה מהלימודים

אם הישגיך הלימודיים הביאו אותך למצב של אי תקינות אקדמית, כלומר - ממוצע מצטבר משוקלל של ציונך הינו מתחת ל- 65, או שיעור ההצלחות המשוקלל במקצועות שלמדת הינו פחות מ-66, הדבר עשוי להעיד על שיבוש במהלך הלמידה. עליך לפנות ליועץ אקדמי בפקולטה וכן לתאם פגישה עם היועץ/ת אליו/ה את/ה משתייך/ת ביחידה לקידום סטודנטים (לשוניות צוות היחידה וצור קשר).

הייעוץ ביחידה לקידום סטודנטים כולל התייחסות להיבטים הלימודיים - בדיקת כישורי הלמידה והסקת מסקנות מתהליך הלימוד עד כה, התייחסות לקשיים רגשיים וכן למצבי חיים שעלולים להשפיע על מהלך הלימודים השוטף. ייתכן שמוקד הבעיה נעוץ בגורמים נוספים, ולהם ינסו לתת מענה המפגשים עם היועץ/ת.

לרשותך עומד מאגר של חונכים שהינם סטודנטים מצטיינים, שתוכל להיעזר בהם לצורך הבהרת נושאים בעייתיים או להשלמת פערים.

היועץ/ת ביחידה יסייעו לך במספר פגישות לצורך תמיכה ומעקב בתהליך השינוי לקראת ההגעה לרמת התקינות האקדמית המבוקשת.

חשוב להדגיש, כי ככל שתקדים/י להגיע, כך הפתרון עשוי להיות מהיר ויעיל יותר!