גיוס חונכים אקדמיים - סטודנטים מצטיינים למתן שיעורי עזר

במרכז הייעוץ והתמיכה מועסקים סטודנטים מצטיינים הנותנים שיעורי עזר פרטניים לסטודנטים.

שיעורי העזר מיועדים בעיקר לסטודנטים חדשים, לסטודנטים שנעדרים לפרקי זמן ממושכים מהלימודים עקב מילואים או מחלה, או לאלו המתקשים בהבנת החומר במקצוע מסוים.

שיעורים אלה מכוונים להבהרת בעיות או אי-הבנות במהלך הלמידה, להקניית הרגלי-למידה נכונים ולהשלמת חומר חסר.

החונך בוחר את מקצועות הלימוד אותם הוא רוצה ללמד.

יתרונות:

  • עבור החניך - השיעור מסייע לסטודנטים לפתור בעיות לימוד מסוימות.
  • עבור החונך - השיעור אותו מעביר החונך, מהווה עבורו חזרה נוספת על חומר הלימוד, אשר מבססת ומעמיקה את הידע שלו.

סטודנטים מכל הפקולטות, שסיימו שני סמסטרים ללימודים, אשר ממוצע ציוניהם המצטבר נע בין 84-100, ומעוניינים ללמד סטודנטים אחרים, מוזמנים להגיש טופס מועמדות – לשונית טפסים.

לתיאום פגישה עם יועץ/ת נא לפנות למזכירות מרכז ייעוץ ותמיכה בסטודנטים.

שכר: השכר הוא 50 ₪ לשעה. המשכורת משולמת באמצעות הגשת טופס חשבון הוראה שיש להגישו עד לתאריך 23 לכל חודש. השכר כולל תשלום הטכניון לביטוח לאומי. תלוש שכר מונפק על ידי הטכניון.

שעות עבודה: גמישות לפי לוח הזמנים של החונך. אין צורך בהתחייבות מראש על מספר שעות העבודה.

מקום העבודה: בכל מקום: בחדר החונך או החניך, בספרייה, בחדרי לימוד וכד'.

עדכון פרטים: בכל סמסטר החונך חייב להודיע למזכירות המרכז על כוונתו להמשיך בחניכה. כמו כן, עליו לעדכן את מקצועות הלימוד ופרטיו האישיים, במידה ויש שינוי.