צור קשר

מיקום היחידה: בניין אולמן, קומה 4, חדר 460
מס' הטלפון ביחידה: 04-8294112
מזכירת היחידה: ליזטה שמיר
דוא"ל מזכירת היחידה: lizetta@technion.ac.il

שעות קבלה במזכירות היחידה:
ימים א' - ד' בין השעות 9:00 עד 14:00, ביום ה' בין השעות 9:00 עד 12:30

נוהל קביעה של פגישת ייעוץ עם יועץ/ת ביחידה:
ניתן לקבוע פגישה עם יועץ/ת בטלפון או במזכירות היחידה בשעות הקבלה בלבד!
הסטודנטים מתבקשים להגיע במועד שנקבע להם לייעוץ, וליידע את המזכירות במידה ואינם יכולים להגיע לפגישה. אלו המגיעים ליחידה מבלי שקבעו תור מראש, יתקבלו רק במידה והדבר יתאפשר בלוח הזמנים של היועצים/ות.

נוהל קביעה של מפגש עם יועץ/ת למתן שיעורי עזר בלבד:
רשימת חונכים לשיעורי עזר ניתנת אך ורק ע"י היועץ/ת של הפקולטה אליה משתייכים הסטודנטים. לכל יועץ/ת יש שעות קבלה מיוחדת המיועדות למתן שיעורי העזר בלבד.
לצורך כך, יש להירשם במזכירות היחידה ליועץ/ת הרלוונטי/ת. לרשימת שעות הקבלה ופרטי הקשר של היועצים/ות.