צור קשר

מיקום המרכז: בניין אולמן, קומה 4, חדר 460
מס' הטלפון במרכז: 077-8874112/4905
רכזת המרכז: הדס שטרית
דוא"ל מזכירות המרכז: counsel@technion.ac.il

שעות קבלה במזכירות המרכז:

ימים א' - ד' בין השעות 9:00 עד 14:00, ביום ה' בין השעות 9:00 עד 12:30

נוהל קביעה של פגישת ייעוץ עם יועץ/ת במרכז:

ניתן לקבוע פגישה דרך המזכירות או באמצעות קישור לטופס פנייה בטבלת הצוות בעמוד צור קשר.

הסטודנטים מתבקשים להגיע במועד שנקבע להם לייעוץ, וליידע את המזכירות במידה ואינם יכולים להגיע לפגישה. אלו המגיעים למרכז מבלי שקבעו תור מראש, יתקבלו רק במידה והדבר יתאפשר בלוח הזמנים של היועצים/ות.

נוהל קביעה של מפגש עם יועץ/ת למתן שיעורי עזר בלבד:

רשימת חונכים לשיעורי עזר ניתנת אך ורק ע"י היועץ/ת של הפקולטה אליה משתייכים הסטודנטים. לכל יועץ/ת יש שעות קבלה מיוחדת המיועדות למתן שיעורי העזר בלבד.
לצורך כך, יש להירשם במזכירות המרכז ליועץ/ת הרלוונטי/ת. לרשימת שעות הקבלה ופרטי הקשר של היועצים/ות.