מתכונת עבודה מצומצמת - היחידה לקידום סטודנטים

בשל מצב החירום שבו אנו נמצאים, יעבוד צוות קידום סטודנטים באופן מצומצם, ולא כל היועצים יוכלו להשיב למיילים ופניות.
נא לפנות ליועצים הבאים בלבד (כתובות המייל שלהם באתר היחידה לקידום סטודנטים):

עדי חביבי – תוכניות פריפריה, שנה א' כל הפקולטות
סיגל בלום – נגישות ולקויות למידה
יעל כספין – ייעוץ רגשי ולימודי לכלל הסטודנטים
בשיר מנסור – ייעוץ אישי ולימודי בשפה הערבית
דליה פלד, מנהלת היחידה - ניתן לפנות בכל דבר ועניין