צוות היחידה

יועצות ביחידה לקידום סטודנטים – שנה"ל תשע"ז

שם היועצתפקולטותימים ושעות קבלה
לייעוץ בתאום מראש עם המזכירה
תורנות למתן
שיעורי עזר בלבד
דוא"ל
דליה פלדמנהלת היחידה
רפואה
לפי תאום אישי עם המזכירה-----pdalia@technion.ac.il
אורה גלבמןהנדסה אזרחית וסביבתיתימים א', ב', ג', ה'
9:00-14:30
ימים א', ב', ג', ה'
13:30-14:30
gora@technion.ac.il
אורלי סלעיהנדסת חשמל, ארכיטקטורה ובינוי עריםימים א', ב', ד', ה'
9:00-15:00
ימים א', ב', ד', ה'
12:30-13:30
sorly@technion.ac.il
גלית אייזיקהנדסת תעשייה וניהול,
חינוך למדע וטכנולוגיה, ביולוגיה
ימים ב', ג', ה' 8:30-15:30
יום א' 14:30-16:00
ימים ב', ג', ה'
13:30-14:30
galita@technion.ac.il
עדי חביבירפואה מדעית, הנדסה ביו-רפואית, הנדסת חומריםימים א' - ה' 9:00-15:00

ימים א' - ה' 12:00-13:00

adih@technion.ac.il
יעל כספיןהנדסת מכונות, הנדסה כימית, כימיהימים א' - ה' 8:30-15:30


ימים א' - ה'
13:00-14:00
yaelk@technion.ac.il
חגית פישנהדלרמדעי המחשב
רפואה שנה א'
ימים א', ג' 8:00-14:00
ימים ד', ה' 8:00-13:30


ימים א', ג', ד', ה'
12:00-13:00

fhagit@technion.ac.il
רותי קסוטוהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסת אוירונוטיקה וחלל, פיסיקה, מתמטיקהימים א' 8:30-15:00
ימים ב', ג', ד' 8:30-13:00
ימים ה' 8:30-14:00
ימים א' - ה'
11:00-12:00

ruthc@technion.ac.il
רוזי אנגל
יועצת לקויות למידה
אזרחית, מדמ"ח, פיסיקה,
חומרים, ביו-רפואה, חינוך למדע וטכנולוגיה, אוירונוטיקה וחלל, ארכיטקטורה, מוסמכים
ימים א', ג' 8:30-14:30
יום ה' 8:30-13:30
-----rosie@technion.ac.il
גיל ברקוביץ
יועץ לקויות למידה
חשמל, מכונות, כימיה, מזון, תעו"נ, מתמטיקה, הנ' כימית, ביולוגיה, רפואהימים א', ה' 8:00-16:00
יום ג' 8:00-11:00
-----gilbr@technion.ac.il
סיגל בלוםיועצת לטיפול בסטודנטים המתמודדים עם מוגבלותימים ב', ג',
8:00-15:00
יום ה' 8:00-13:00
-----
sigal.blum@technion.ac.il