צוות היחידה

יועצות ביחידה לקידום סטודנטים – שנה"ל תשע"ז

שם היועצתפקולטותימים ושעות קבלה
לייעוץ בתאום מראש עם המזכירה
תורנות למתן
שיעורי עזר בלבד
דוא"ל
דליה פלדמנהלת היחידה
רפואה, הנדסה ביו-רפואית
לפי תאום אישי עם המזכירה-----pdalia@dp.technion.ac.il
רותי קסוטוהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסת אוירונוטיקה וחלל, פיסיקה, מתמטיקהימים א', ג' 8:30-13:00
ימים ב' 8:30-12:30
יום ד' 8:30-15:00
יום ה' 8:30-13:30
ימים א' - ה'
11:00-12:00

ruthc@dp.technion.ac.il
רוזי אנגל
יועצת לקויות למידה
אזרחית, מדמ"ח, פיסיקה,
חומרים, ביו-רפואה, חינוך למדע וטכנולוגיה, אוירונוטיקה וחלל, ארכיטקטורה, מוסמכים
ימים א', ג' 8:30-14:30
יום ה' 8:30-13:30
-----rosie@dp.technion.ac.il
יעל כספיןהנדסת מכונותימים א', ג', ה' 8:30-15:30
יום ב', ד' 13:00-15:30
ימים א' - ה'
13:00-14:00
yaelk@dp.technion.ac.il
חגית פישנהדלרמדעי המחשב ימים א', ד' 8:00-13:00
יום ג' 9:00-13:00
יום ה' 8:00-12:00
ימים א', ג', ד'
12:00-13:00
יום ה'
11:30-12:00
hagitf@dp.technion.ac.il
הוזאם הרדלהנדסה כימית, כימיה, ביולוגיה, הנדסה ומדע של חומרים ימים א', ג', ה' 8:00-15:30
יום ב' 9:00-15:30
ימים א', ב', ג', ה'
12:00-13:00
hozamh@dp.technion.ac.il
גלית אייזיקהנדסת תעשייה וניהול,
חינוך למדע וטכנולוגיה
ימים א', ה' 8:30-15:30
יום ג' 12:30-16:30
ימים א', ג', ה'
13:30-14:30
galita@dp.technion.ac.il
גיל ברקוביץ
יועץ לקויות למידה
חשמל, מכונות, כימיה, מזון, תעו"נ, מתמטיקה, הנ' כימית, ביולוגיה, רפואהימים ב', ה' 8:00-15:00
יום ד' 12:00-15:00
-----gilbr@technion.ac.il
אורלי סלעיהנדסת חשמל, ארכיטקטורה ובינוי עריםימים א', ב', ד', ה'
9:00-15:00
ימים א', ב', ד', ה'
12:30-13:30
sorly@tx.technion.ac.il
אורה גלבמןהנדסה אזרחית וסביבתיתימים א', ב', ד', ה'
9:00-14:30
ימים א', ב', ד', ה'
13:30-14:30
gora@tx.technion.ac.il
סיגל בלוםיועצת לטיפול בסטודנטים המתמודדים עם מוגבלותימים ב', ג',
8:00-15:00
יום ה' 8:00-13:00
-----
sigal.blum@technion.ac.il