סטודנטים חדשים

תהליך ההסתגלות לטכניון מלווה בשינוי מהיר באורח החיים ובמיומנויות הלמידה.

לעיתים, התחושות האופייניות לסמסטר הראשון הן :

  • תחושות חוסר הבנה וחוסר התמצאות.
  • תחושת בלבול וחוסר ריכוז.
  • תחושת חוסר התאמה בין החומר הנלמד לבין המקצוע אותו בחרתם.
  • תחושת חוסר ביטחון במצב של אי ודאות.

אלו תחושות האופייניות למצבי שינוי ומעבר וניתן להתמודד אתן.

הסיוע שניתן לסטודנטים החדשים במסגרת היחידה כולל:

שיחות פרטניות עם יועצת בנושאים הבאים (רשימת יועצות לפי פקולטות נמצאת בלשונית – צוות היחידה) :

  • איתור הקושי הלימודי והרגשי.
  • ייעוץ בנושא אסטרטגיות למידה: תכנון זמן, קביעת קצב הלימודים, תהליכי עיבוד החומר, קשב וריכוז והכנה למבחנים.
  • פיתוח גמישות בהסתגלות למצבים חדשים, במיוחד כמענה לתופעה הנקראת: "הלם הכניסה לטכניון".
  • תפקוד במצבי לחץ.
  • מתן שיעורי עזר פרטניים במקצועות היסוד לצורך תגבור והבנת החומר הלימודי לעומק.

עצתנו היא לקרוא את החוברת "ללמוד אחרת", בה רוכזו מירב "הטיפים" ללמידה יעילה בטכניון.

להלן קישורים לאתרים המציעים עזרה בניהול הזמן ובאסטרטגיות למידה: