מצגת שירותי היחידה

שלום רב!

שמחים להציע מצגת יחידה  המפרטת את כלל שירותי היחידה.

בהצלחה, היחידה לקידום סטודנטים.