תקציר חוברת נגישות לסגל ההוראה

שלום רב!

מצורף קישור לתקציר חוברת הנגישות המיועדת לסגל ההוראה.

בברכה, צוות היחידה לקידום סטודנטים.