הודעה בדבר פתיחת מרכז תמיכה

לסטודנטים שלום רב!

נפתח מרכז תמיכה לנגישות לימודית לסטודנטים המתמודדים עם מוגבלויות.

למידע נוסף - הודעת הפתיחה